logobipOstrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.logo
ul. Wrocławska 93f
63-400 Ostrów Wielkopolski
 
    18.03.2019
Wyszukaj w:   
 
 
Data publikacji 04.09.2014 godz 11:11 Opublikował: Justyna Adamczewska
Ostatnia zmiana 24.07.2018 godz 09:34 dokonana przez:
 
Informacje finansowe
 
W 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, za rok obrotowy 2017 zatwierdzonym
przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 02/2018 z dnia 17 maja 2018 roku
spółka Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Odnotowała zysk netto w wysokości 36 512,67
zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwanaście złotych 67/100).
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w
Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z wnioskiem Zarządu zysk netto za 2017 rok w całości
przeznaczyło na kapitał zapasowy
 
 


W 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, za rok obrotowy 2016 zatwierdzonym
przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 03/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku
spółka Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Odnotowała zysk netto w wysokości 29. 252,52
zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 52/100).
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w
Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z wnioskiem Zarządu zysk netto za 2016 rok przeznaczono
na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz utworzenie z pozostałej części kapitału zapasowegoW 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, za rok obrotowy 2015 zatwierdzonym przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 02/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku spółka Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Odnotowała zysk netto w wysokości 47. 965, 73 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 73/100).
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z wnioskiem Zarządu zysk netto za 2015 rok w całości przeznaczyło na pokrycie straty z lat ubiegłych.W 2014 roku zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowym 2014 zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 02/2014 z dnia 20 kwietnia 2015r. Ostrowski Park Przemysłowy sp. z o.o. wygenerowała stratę netto w wysokości  41.964,65 zł
Ilość odwiedzin: 273095 Mikołaj Kostka, kontakt: tel/fax 62 720 47 62 kom. 724 717 771, email: sekretariat@opp-ostrow.pl