Ogłoszenia archiwalne

Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników konkursu
na prezesa Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.

 

W dniu 31 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. zakończyła procedurę konkursową na stanowisko prezesa tej spółki. Na funkcję prezesa wskazany został pan Mikołaj Kostka.

Po merytorycznej ocenie zgłoszeń oraz przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych wyłoniono dwóch równorzędnych kandydatów na stanowisko prezesa OPP Sp. z o.o. – pana Mikołaja Kostkę oraz pana Konrada Golczaka. W tej sytuacji czynnikiem decydującym o wyborze były oczekiwania kandydatów związane z objęciem funkcji.

Oczekiwania finansowe pana Konrada Golczaka były zdecydowanie wyższe, niż proponowane przez Radę Nadzorczą warunki zatrudnienia. Kandydat nie wyraził zgody na świadczenie pracy za niższą kwotę wynagrodzenia. Rada Nadzorcza uznała więc, że przy obecnej sytuacji finansowej spółki OPP Sp. z o.o. oraz wyrównanym merytorycznym poziomie kandydatów, funkcję tę należy powierzyć panu Mikołajowi Kostce, który zaproponowane warunki zaakceptował.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Małecki

 

 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Spółki Ostrowski

Park Przemysłowy sp. z o.o.

 

 Wyniki pierwszego etapu

 

 Wyniki drugiego etapu

 

 Wyniki konkursu