Pomoc publiczna

W 2014r. spółka nie otrzymała pomocy publicznej.


W 2016 roku spółka otrzymała pomoc publiczną, stanowiącą pomoc de minimis o wartości brutto 649, 02 zł, stanowiącej równowartość 152,05 Euro.

Podmiotem udzielającym pomocy był Skarb Państwa – Starosta Ostrowski.


W 2017 roku spółka otrzymała pomoc publiczną, stanowiącą pomoc
de minimis o wartości brutto 649, 02 zł, stanowiącej równowartość
153,81 Euro.
Podmiotem udzielającym pomocy był Skarb Państwa – Starosta
Ostrowski.


W 2018 roku spółka otrzymała pomoc publiczną, stanowiącą pomoc
de minimis o wartości brutto 626,91 zł, stanowiącej równowartość
148,97 Euro.
Podmiotem udzielającym pomocy był Skarb Państwa – Starosta
Ostrowski.