Prowadzone rejestry i archiwa

Prowadzone rejestry , ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone Ostrowski Park Przemysłowy

Lp. Nazwa prowadzonego rejestru,ewidencji
i archiwum
Zawartość Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie Dostępność
1. Rejestr Korespondencji nr kolejny/ data wpływu/ opis sprawy Anna Kłopocka do celów służbowych
2. Rejestr faktur nr kolejny/ data wpływu/ nr faktury Anna Kłopocka do celów służbowych
3. Rejestr delegacji nr kolejny polecenia wyjazdu służbowego/ data/ Anna Kłopocka do celów służbowych
4. Rejestr pieczątek nr kolejny/ data wydania/ data zwrotu Anna Kłopocka do celów służbowych