Struktura kapitałowa

Udziałowiec Liczba udziałów (szt.) Wartość nominalna udziałów (zł.) Kapitał zakładowy (zł.)
Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. 98 200 50 4 910 000,00