Kapitał spółki

 

Sąd Rejonowy: Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: KRS 0000408000
Kapitał zakładowy: 4 910 000,00 PLN (w całości wpłacony)
Ilość akcji: 98 200 szt.
Wartość nominalna: 50 zł
Konto bankowe: mBank o/Kalisz 11 1140 1993 0000 5510 7700 1001