Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W każdej sprawie zwiazanej z przedmiotem działalności spółki
pisma należy kierować na adres:

OSTROWSKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.
ul. Wrocławska 93F
63-400 Ostrów Wielkopolski

Pisma można również składać osobiście w sekretariacie
spółki w godzinach 7.30 – 15.30 ( I piętro)