Władze spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW


RADA NADZORCZA

  • Arkadiusz Kodź – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Zdzisław Krzysztof Marek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • Cezary Marian Janicki – Sekretarz Rady Nadzorczej,
  • powołani Uchwałą nr 11/2018 z dnia 17.05.2018r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.

  • Małgorzata Sikora – Członek Rady Nadzorczej,
  • powołana Uchwałą nr 01/2019 z dnia 14.01.2019r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, oddelegowana Uchwałą nr 1/2019 z dnia 15.01.2019r. Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.