Informacje o spółce

Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby Polska
Adres: ul. Wrocławska 93F,  63 – 400 Ostrów Wielkopolski
REGON: 302021652
NIP: 6222780361
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy  Poznań – Nowe Miasto  i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: KRS 0000408000
Kapitał zakładowy: 4 910 000 zł (w całości wpłacony)
Ilość akcji: 98 200 szt.
Wartość nominalna: 50 zł
Konto bankowe: mBank SA 11 1140 1993 0000 5510 7700 1001
Telefon: 62 720 47 62
Fax: 62 720 47 62
Adres www: www.opp-ostrow.pl
e-mail: sekretariat@opp-ostrow.pl